Română      Русский      English

 

 

 

 

 

 

 


 


 »  Turism în Moldova  »  Turism ecologic
Turism ecologic
„Pădurea Domnească”. Un colț de rai

Pe acest teritoriu mic, numit Prutul de Mijloc, natura a creat un ansamblu unic de monumente ale naturii: de la cele geologice, paleontologice până la cele floristice și faunistice. Combinațiile originale dintre piatră și apă, vegetație și animale, pământ și aer au dat naștere unui peisaj de paradis, necunoscut încă de mulți admiratori ai frumosului, dar care merită să fie vizitat.

 „Pădurea Domnească”: numele unui mirific colț al naturii. A fost instituită în 1993. Suprafața totală este de 6032 ha. Reprezintă o pădure de luncă situată între satele Cobani (raionul Glodeni) – la nord și Pruteni (raionul Fălești) – la sud, cu o lungime de peste 40 km. Este cel mai bătrân masiv forestier din ținut și una din cele mai vechi păduri de luncă din Europa. Pădurea este reprezentată de asociații vegetale de stejăret, plopiș, sălciș. Aici pot fi întâlnite specii de plante rare ca vița de vie sălbatică, angelica, laleaua pestriță, ghiocelul alb, viorelele. Au supravețuit în limitele rezervației numeroase elemente faunistice rare: cerbul nobil, vidra, pisica sălbatică, jderul de pădure, jderul de piatră, nevăstuica, broasca țestoasă de baltă, lopătarul, egreta, lebăda. În 2005 a fost reaclimatizat zimbrul.


 

 

Cheile Butești. La sud-est de satul Butești, pe o suprafață de 110 ha, râulețul Camenca sapă un defileu pitoresc prin șirul de toltre. Între ele se remarcă „uriașul” cu lungime de peste 2000 metri, lat de 125 metri și înalt de 40 metri. Înconjurat din trei părți de Camenca și de afluentul său, Camencuța, corpul recifului de la Butești este calcaros, fiind format din schelete de corali, moluște, litotaninii, alge marine. Stânca este străpunsă de grote și peșteri care au servit drept adăpost pentru animale în perioada glacială și pentru om în perioada preistorică. În peșterile de aici au fost descoperite rămășițe fosile de urși de cavernă, tigri, lei, rinoceri, mamuți  și zimbri.

 

 

Reciful Stânca Mare: o fortăreață a naturii. Este cel mai sudic recif reprezentativ din Brâul coralier al Prutului de Mijloc . Este situat la sud de satul Cobani, având o lungime de peste 1000 metri, lățimea 100 metri și înălțimea relativă de 40 metri. Râulețul Camenca îmbrățișează reciful din trei părți. Această „fortăreață” naturală a fost populată de oameni în epoca de piatră. În prezent aici și-au găsit refugiul plante de stepă primară, animale rare. A fost salvată de distrugere în 1988 prin intervenția ecologiștilor.

„Suta de Movile”: deocamdată o enigmă a naturii. Acest monument al naturii se află între localitățile Braniște (raionul Râșcani) și Cobani (raionul Glodeni). „Suta de Movile” reprezintă o porțiune a teraselor râului Prut, cu o suprafață de peste 1600 hectare, acoperită cu peste 3500 de movile de diferite forme, cu o înălțime de peste 30 metri și cu o lungime de la zeci până la sute de metri. Complexul se întinde pe o lungime de 8 km și o lățime, ce variază între 1,7 km și 2,3 km, paralel cu Lunca Prutului. Teritoriul dintre movile este completat de zeci de lacuri pitorești, izvoare cu apă cristalină. În genere teritoriul reprezintă un peisaj selenar, acoperit cu vegetație bogată de stepă. Originea acestor movile este învăluită de mistere, descriese în numeroase basme și legende. Cercetătorii încearcă să explice apariția movilelor prin mișcările masive de teren și activitatea fluvială. Așa ori altfel, originea celor peste 3500 de movile pe un teritoriu de circa 1600 ha rămâne deocamdată o enigmă

„La Fontal”: o perlă acvatică în coroana Prutului. Pe teritoriul rezervației „Pădurea Domnească în apropierea satului Cobani, se află lacul relict „La Fontal”, cu o suprafață de 23 ha. Odinoară, când râul Prut se revărsa, lacul era alimentat cu apă. Însă, în urma construcției lacului artificial Costești-Stânca inundațiile sezoniere au fost stopate și lacul este pe cale de degradare. Specificul său constă în faptul că este alimentat de câteva izvoare ascendente, rare în Moldova, a căror apă are un grad mare de mineralizare. În prezent, aproximativ 80% din suprafața lacului este acoperită de vegetație acvatică, stufăriș, păpuriș și reprezintă un loc ideal pentru dezvoltarea amfibienilor, reptilelor, păsărilor de baltă și mamiferelor acvatice.

 

 

 „Țara Bâtlanilor”: o împărăție a păsărilor. Este o colonie unică de păsări de baltă care cuibăresc pe stejari. Se află pe teritoriul Rezervației „Pădurea Domnească” în apropierea satului Balatina. Colonia reprezintă peste 1000 de exemplare formate din Stârcul Cenușiu (Ardea cinerea), Stârcul de noapte (Hycticorex nycticarax), Egreta mica (Igretta garzetta).

 

 

Stejarii seculari: cronicarii verzi ai istoriei noastre. Se află pe teritoriul Rezervației „Pădurea Domnească” în apropierea satului Moara Domnească. Reprezintă câteva parcele cu o suprafață totală de 108 ha cu stejari seculari, ce depășesc vârsta de 200-250 de ani, unii dintre ei atingând și recordul în înălțime de 30-35 metri. Nicăieri în Moldova nu poate fi întâlnită o atare grupare de arbori seculari, care ne mărturisesc elocvent istoria naturii acestui meleag și faima de odinioară a pădurilor noastre.

 

Zimbrii. În august 2005 în Rezervația Pădurea Domnească au fost aduși 3 zimbri (un mascul și două femele). Aceştia au venit în ţara noastră fiind primiţi în dar din partea statului polonez. În prezent pe teritoriul rezervației se întâlnesc 5 zimbri (două femele și trei masculi).Turism ecologic
 »  Turism în Moldova  »  Turism ecologic


© 2021 Excursii şi trasee turistice în Republica Moldova

Developed by Andrei Madan

31.05.2012
Total vizitatori unici: 27756   Total ieri: 89   Total azi: 84